Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצהרת שימוש בכרטיס

הצהרת שימוש בכרטיס
ניתן להשתמש בכרטיס Prepaid שברשותך לשימוש כללי בכל בית עסק המכבד כרטיסים באופן אלקטרוני, למעט בתנאים הבאים:
  • בכל מדינה החסומה בעסקאות או על-ידי החלטתה של PAI, כולל: הרפובליקה  האסלאמית של איראן, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה והרפובליקה הערבית הסורית.
  • כל פעילות שנחשבת בלתי חוקית על פי חוק מקומי, אמריקאי או לאומי.
  • עסקאות לא מקוונות (כאשר המסוף אינו יכול לקבל הרשאה ישירות מהמנפיק).

שים לב כי קטינים (מתחת לגיל 18), אינם רשאים לרכוש אלכוהול, להמר, לבצע רכישות כדי לבקש או להציג בידור למבוגרים או כל פעילות אחרת הנחשבת בלתי חוקית לקטינים בישראל.

לידיעתך, כרטיס PAI עלול לדחות עסקה עקב חשד להונאה או מסיבות אחרות המבוססות על סיכונים.

אם יש לך שאלות לגבי סוחר או שירות מסוים הנחסם על ידינו, אנא ‍פנה אלינו‍ בשעות העבודה הרגילות שלנו.