Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טופס פנייה

ממונה על פניות הציבור

הגעת לעמוד הגשת פנייה לפניות הציבור. זמן הטיפול, לאחר הגשת הפנייה, הוא עד 45 ימים.  

חשוב לנו להדגיש שאין לכלול בפנייה פרטים פיננסיים מזהים, כגון פרטי כרטיס האשראי וכדומה.

פנייה שלא טופלה בשירות הלקוחות שלנו, או שהטיפול בה טרם הסתיים, תועבר לגורם המטפל בפאי פיי.

ערוץ זה לא נועד למתן הוראות לביצוע פעולות, במקרה זה מומלץ לפנות לערוצי השירות שלנו באפליקציה, באתר או בשירות הטלפוני 03-7577769.

    ניתן לצרף קובץ*