Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פניות הציבור

פנייה לממונה על פניות הציבור

אם פניתם לשירות הלקוחות שלנו ואינכם שבעי רצון מהתשובה או טיפול שקיבלתם, באפשרותכם לפנות בתלונה לממונה על  תלונות הציבור שלנו באחת מהדרכים להלןפקס: 03-7577768, מייל: michalk@pai-pay.comכתובת למשלוח דואר: פאי פיי פיננסיים, שמשון 5 פ”ת). אנו נשוב אליכם עם מענה סופי עד 45 ימים מיום קבלת התלונה, אך במקרים חריגים יוארך מועד המענה הסופי ב-15 ימים ואנו נודיע לכם על כך.

פנייה בפקס

מספר הפקס: 03-7577768

פנייה בדואר

לכבוד ממונה על פניות הציבור
פאי פיי פיננסים בע"מ
שמשון 5 פתח תקווה 4952702