Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כללים ותנאי שימוש

כללים ותנאי שימוש

כללי

עם כניסתך להסכם זה, אתה מאשר כי אנו עשויים להשתמש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות. אנו רשאים לפקח ו/או להקליט שיחות טלפון בינך לביננו או בינך לבין ספקי השירות. עליך לספק לנו דוא"ל, כתובת דואר, תאריך לידה מדויק ומספר טלפון. אם יתרחשו שינויים באחד מהפרטים, הודע לנו בהקדם האפשרי על מנת לשמור על עדכניות הנתונים ולהקל על התקשורת הנדרשת.

אנו רשאים להעביר את הזכויות או ההתחייבויות שלנו על פי הסכם זה או להסדיר כל אדם אחר לבצע את זכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה. אינך רשאי להעביר את הזכויות או ההתחייבויות שלך על פי הסכם זה. אנו יכולים לעכב את אכיפת הזכויות על פי הסכם זה מבלי לאבדן.

כל הרישומים בספרי החברה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם. העתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי החברה, ישמשו – הוכחה לכאורה לקיומם של הרשומים הנ"ל ונכונות הפריטים הרשומים בהם. בסעיף זה: "ספרי החברה" משמעם כל תדפיס מתוך המערכת, ספר,פנקס, מסמך, דף חשבון, שובר הטענה וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצרכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים.

במקרים של מחלוקת יעביר הלקוח תוך 14 יום ממועד הטרנזקציה ראיות לכאורה להוכחת טענתו. החברה תדון בהם ותברר את הפערים ותשיב ללקוח תוך 30 יום.

אם לא נוכל לאכוף כל פסקה, תנאי או חלק של פסקה או תנאי על פי הסכם זה, הוא לא ישפיע על אף אחד מהסעיפים האחרים, התנאים או החלק האחר של הפסקה או תנאי הסכם זה.

הסכם זה כפוף לחוק מדינת ישראל. שפת ההסכם הינה עברית וכל ההודעות והמידע הנמסרים על פי הסכם זה יהיו בעברית.

טעינת הכרטיס 

טעינת הכרטיס יכולה להתבצע על ידי הפקדה במזומן, כרטיס אשראי, העברה מהארנק האלקטרוני והעברה בנקאית. כדי לבצע הפקדה, נקודות גש לאחת מנקודות המכירה והטעינה של כרטיסי "פאי-פי" כפי שמופיעים ברשימה המצורפת. לחלופין, תוכל להעביר כספים ממקור חיצוני אל הארנק האלקטרוני שלך, באמצעות כניסה לחשבונך ברשת דרך מחשב, טאבלט או סלולר.        לידיעתך, ייתכן כי העברות מסוימות שחויבו, יופיעו בחשבונך עד 3 ימי עסקים.

טעינת הכרטיס הראשונית חייבת להיות בעלת סכום מינמלי של 250 ש"ח, ללא קשר לצורת ההטענה (מזומן, העברה בנקאית וכו'). טעינה חוזרת של הכרטיס חייבת להיות בסכום מינימלי של 50 ש"ח. סכום ההטענה המקסימלי ליום הוא 9500 ש"ח.

לידיעתך, פאי-פי פיננסים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לאמת את מקור הכספים לפי שיקול דעתה ובהתאם לחוק.

* הערה: עבור כרטיסים שבעליהם הם המעסיקים ומחזיקי הכרטיס הם העובדים, עשויות להיות מגבלות טעינה מסוימות על הכרטיסים, כגון היכולת לטעון את הכרטיס היא בידי המעסיק בלבד. כספים שהוטענו על ידי המעסיק שלך יעוברו ללא דיחוי ויהיו זמינים בדרך כלל בחשבונך בתוך יום עסקים אחד.

אימות זהות ושימוש 

אנו נערוך בדיקות הכר את הלקוח מלאות למחזיקי הכרטיסים ונבקש ממך לספק עדויות דוקומנטריות שיסייעו לך לאשר את זהותך וכתובתך.

אם הנך מוסר מידע כוזב או לא מדויק ונזהה הונאה, אנו נרשום זאת אצל הסוכנויות למניעת הונאות. רשויות אכיפת החוק יכולות לגשת למידע זה ולהשתמש בו.

סוכנויות למניעת הונאות ישתפו רשומות עם ארגונים אחרים. אנו וארגונים אחרים נוכל לגשת ולהשתמש במידע שנרשם על ידי הסוכנויות למניעת הונאות בחו"ל. פעולה זו נעשית רק לצורך מניעת הונאה ולשמירה על היושרה של PAI והשותפות הקשורות אליהם.

שימוש

הכרטיס ניתן לשימוש בכל בית עסק המכבד כרטיסים ברחבי העולם, בהתאם לחוקים הישראליים. על מנת להשתמש בכרטיס, הצג אותו במועד התשלום. השתמש בו בתשלום מלא או חלקי של הרכישה שלך.

לא ניתן להשתמש בכרטיס זה לצורך ביצוע עסקאות בתשלומים. כל התשלומים שבוצעו בכרטיס יתבצעו במלואם ובעסקה אחת. אם יתרתך בכרטיס אינה מספיקה לצורך ביצוע העסקה, יתקבל סירוב.

אינך יכול לבצע רכישות החורגות מיתרתך הזמינה בכרטיס. יתרתך תופחת בסכום כל רכישה שתבצע יחד עם העמלות הרלוונטיות. אם הרכישה תחרוג מהיתרה הזמינה בכרטיס או שקיימת מגבלת תוקף בכרטיס, העסקה תדחה. אם הרכישה מתבצעת באופן לא מקוון וסכום הרכישה עולה על גבולות הכרטיס שלך, העסקה לא תבוצע.

עסקאות המבוצעות במטבעות אחרים, למעט שקל ישראלי, יומרו באופן אוטומטי על פי שער מסטרקארד ברגע השלמת העסקה. לידיעתך, שיעורי ההמרה של מטבע משתנים במהלך היום ולכן הסכום שסולק עשוי להיות שונה במקצת מהסכום בעת המכירה.

אם הפעילות העסקית הרגילה מזוהה באחד משטחי השיפוט המוגבלים המרמזים על ישוב קבע או ארעי על ידי בעל הכרטיס, הכרטיס יושעה ואנו ניידע אותך כי שירותי כרטיסים אלו אינם מוצעים באותו תחום שיפוט. רשימה זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של פאי-פי.

ניתן לצפות בכל העמלות הכרוכות בכרטיס דרך החשבון המקוון שלך. לצפיה לחץ כאן

אלה עשויים להשתנות בהתאם לגורמים רבים, כולל חוזה הכר את הלקוח או הסכם מנהל עם פאי-פי.

לא ניתן להשתמש בכרטיס שלך במצבים שבהם לא ניתן לספק לקבל אישור מקוון שיש לך יתרה זמינה מספיקה לעסקה. לדוגמה: עסקאות בדרכים כמו ברכבת, אוניה או מטוס.

לידיעתך, בשום אופן לא ניתן להשתמש בכרטיס פאי-פי לכל מטרה בלתי חוקית.

אנו עשויים להפסיק, להשעות או להגביל את הכרטיס או את ה- PIN שלך מסיבות סבירות הקשורות ל:

 • אבטחת הכרטיס, מספר הכרטיס או מספר הזיהוי האישי.
 • שימוש חשוד או מזויף בכרטיס או בקוד ה- PIN שלך. אנו, אם ניתן, נודיע לך לפני עצירה, השעיה או הגבלה של הכרטיס או קוד ה- PIN שלך, כי בכוונתנו לעשות זאת ואת הסיבות לכך. אם לא נוכל לעשות זאת, נודיע לך מיד לאחר מכן. הדרישה להודיעך אינה חלה במקום שבו הדבר יפגע באמצעי אבטחה סבירים או שלא יהיה חוקי לעשות כן.

אנו לא אחראים על איכות, בטיחות, חוקיות, או כל היבט אחר של כל הסחורה או השירותים שנרכשו עם הכרטיס. אנו לא אחראים לכישלון של כל סוחר לכבד את הכרטיס.

אבטחת הכרטיס

חשוב ביותר שתשמור את פרטי הכרטיס, במיוחד את ה- PAN, CVV ואת קוד ה- PIN כחסויים ונפרדים. עליך לחתום על הכרטיס ברגע שאתה מקבל אותו ולשמור עליו בבטחה. עליך תמיד לוודא שאתה:

 • לא מאפשר לאף אדם להשתמש בכרטיס שלך.
 • לא חושף את קוד הסודי שלך ולא כותב את הסיסמאות, PIN קוד או כל מידע אבטחה שנתת לנו, אלא אם תעשה זאת באופן שימנע את האפשרות של כל אדם אחר לזהות מידע זה.
 • בכרטיס, במספר הכרטיס או בקוד ה- PIN רק כדי לבצע (או לנסות לבצע) עסקה.

אם הכרטיס שלך אבד או נגנב, קוד ה- PIN שלך נחשף לאדם אחר או אם אתה סבור שהכרטיס, מספר הכרטיס או מספר ה- PIN שלך עשויים להיות מנוצלים לרעה, עליך:

 • להתקשר אלינו ללא עיכוב מופרז לדווח על אובדן או גניבה, על מנת שנוכל לעצור את הכרטיס או את קוד ה- PIN שלך.
 • להפסיק מיד את השימוש בכרטיס, במספר הכרטיס או בקוד ה- PIN. אם אתה מוצא את הכרטיס לאחר שדיווחת שהוא אבד או נגנב, אתה חייב להשמידו ולדווח על כך בהקדם  האפשרי. אם הכרטיס שלך, כרטיס שבבעלותך או כל כרטיס אחר, אבד או נגנב, תוכל לקבל תמורתו כרטיס חלופי אחר לאחר שדיווחת על הכרטיס. אנו נגבה עמלה בגין הכרטיס החלופי.

אינך רשאי לאשר כל שימוש בכרטיס, במספר הכרטיס או במספר הזיהוי האישי לאדם אחר שאין לו הרשאה להשתמש בו או אם הוא אבד, נגנב או נהרס, אלא אם:

 • הסכמת  לאותו אדם שיש לו את הכרטיס שלך, מספר הכרטיס או מספר הזיהוי האישי שלך, או באמצעות רשלנות חמורה או הזנחה, לא עמדת בתנאים, במקרה זה אתה עלול להיות אחראי  לכל שימוש המתרחש לפני שדיווחת לנו בהתאם לתנאים אלה.
 • פעלת באופן מזויף, אז במידה המותרת על פי חוק, אתה עלול להיות אחראי לשימוש לרעה בכרטיס, מספר הכרטיס או קוד ה- PIN.
 • אתה תהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסר לנו הדיווח שלך, ותחויב לפי סכום קבוע של 75 ₪ בתוספת של 30 ₪ לכל יום מהמועד שבו נודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אובדנו או על השימוש לרעה בו ועד מועד הדיווח.

על אף האמור לעיל, אם מסרת את ההודעה תוך שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא תהיה אחראי לסכום העולה על 450 ₪. יום ההודעה לא ייכלל במניין הימים, אם נמסרה באותו יום שבו נודע לך על האובדן או הגניבה.

 • אם  נעשה שימוש בכרטיסך ללא רשותך, או הכרטיס אבד או נגנב, או אם אתה סבור שהכרטיס עלול להיות מנוצל לרעה, אנו עשויים לחשוף בפני רשויות אכיפת החוק, כל מידע שאנו סבורים שעשוי להיות רלוונטי.
 

לא נהיה אחראים ל:

 • כל נסיבות חריגות או בלתי צפויות מחוץ לשליטתנו הסבירה (לדוגמה, כשל של מערכות מחשב המתרחש מסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה או כל פעולה תעשייתית המתרחשת מסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה) אם הדבר מונע מאתנו לספק את השירות הרגיל שלו.
 • כל עסק המסרב לקבל / לכבד (או עיקובים באישור העסקה) את הכרטיס, מספר הכרטיס או מספר הזיהוי האישי שלך.
 • כל מתקן מזומנים שלא ינפיק מזומן. לא נהיה אחראים לאופן שבו מדווח לך על סירוב או עיכוב.

במקרה של טעויות או סכסוכים על עסקאות, נא ליצור עימנו קשר ישירות באמצעות הטלפון או הדוא"ל.

תוקף הכרטיס

תאריך התפוגה של הכרטיס (חודש / שנה) מודפס בחזית הכרטיס. לאחר תאריך התפוגה, אין להשתמש בכרטיס, ויהיה עליך להחליפו.

היתרות הקיימות בכרטיס תהיינה זמינות באמצעות הארנק האלקטרוני בחשבונך, אך לא תוכל להוציא כספים באמצעות כרטיסך.

החזרת הכרטיס ופרטי התקשרות

בכל עת תוכל לבטל את כרטיסך. עם זאת, עליך להחזיר את כרטיסך אלינו ישירות אל פאי פאיי פיננסים בע"מ: שמשון 5 פתח תקווה, ישראל.

בעוד אנו נחסום את הכרטיס, אתה אחראי על אבטחת הכרטיס עד שהוא מגיע למשרדנו, על פי חוק כרטיסי חיוב (1986).

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר:

דואר אלקטרוני: office@pai-pay.com

טלפון: 03-7578786 ובוואטסאפ 053-7555667.

אם יש לך שאלות, הערות או תלונות, אנא אל תהסס לפנות אלינו.

עודכן לאחרונה: מאי 2018